BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Gailestingumas

Posted on Gegužė 13, 2011 | Category: Maldos, Rekolekcijos

Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo”. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!’ Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti” (Lk 15, 1-7).

Aš grįšiu į savo Tėvo namus, kaip sūnus palaidūnas, ir būsiu priimtas. Kaip jis padarė, taip ir aš darysiu: argi Jis manęs neišklausys? Į Tavo duris, gailestingasis Tėve, štai beldžiuosi; atidaryk, kad galėčiau įeiti, nes bijau pasiklysti, atsitolinti ir pražūti! Tu padarei mane savo paveldėtoju, o aš nesirūpinau savo paveldu ir iššvaisčiau savo turtą; tegul nuo šiol būsiu samdinys ir tarnas!

Kaip muitininko, pasigailėk manęs, ir aš gyvensiu per Tavo malonę! Atleisk man nuodėmes, kaip tai nusidėjėlei, o Dievo Sūnau! Ištrauk iš bangų, kaip Petrą! Pasigailėk mano piktumo ir priimk mane, kaip tą piktadarį!

Ieškok manęs, Viešpatie, kaip paklydusios avies ir rasi mane; ir ant savo pečių parnešk mane, Viešpatie, į Tėvo buveinę!

Atverk man akis, kaip neregiui, kad matyčiau Tavo šviesą! Atverk man ausis, kaip kurčiajam, kad išgirsčiau Tavo balsą! Išgydyk luošumą, kaip paralyžiuotajam, kad garbinčiau Tavo vardą! Nuvalyk savo yzopu man, kaip raupsuotajam, mano dėmes! Prikelk mane gyvenimui, kaip Jairo dukterį, o mūsų Viešpatie! Išgydyk mane, kaip Petro uošvę, nes aš sergu! Pastatyk mane ant kojų, kaip našlės sūnų! Pašauk mane balsu, kaip Lozorių, ir atpalaiduok mano raiščius!

Nes aš numiriau, kaip mirštama nuo ligos; prikelk mane iš griuvėsių, kad garbinčiau Tavo vardą! Prašau Tavęs, dangaus ir žemės Viešpatie, ateik man padėti ir parodyk kelią, kad juo eičiau pas Tave! Atvesk mane prie savęs, Geriausiojo Sūnaus, ir padidink su kaupu savo gailestingumą! Aš eisiu pas Tave ir ten pasisotinsiu džiūgaudamas. Gyvenimo duonos atlaužk man šią valandą, kai esu nusilpęs! (…)

Aš trokštu, Viešpatie, būti Tavo ir eiti su Tavimi. Dieną ir naktį mąstau apie Tavo įsakymus. Suteik man, ko prašau, ir priimk mano maldas, o Gailestingasis! Neatimk, Viešpatie, savo tarnui vilties, nes jis laukia Tavęs!

Patiko (0)

Rodyk draugams

» Filed Under Maldos, Rekolekcijos

Leave a Reply

Copyright © 2005 Yourcopyright. All Rights Reserved | Design: YGoY